ความร่วมมือกับ FAO

วันที่ 17 มกราคม 2555 ได้ประชุมร่วมกับ FAO กรุงเทพฯ และ FAO สำนักงานใหญ่กรุงโรม ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Mobile Technology in Agriculture ระดับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2555 ณ โรงแรม Plaza Athene กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนการใช้ mobile technology กับการเกษตรในภูมิภาค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s