ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 26 มกราคม 2555 รองกว้าน สีตะธานี พร้อมทีมงาน Smart Farm ได้เข้าพบอธิบดีและรองอธบดีกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อร่วมทำงานในงานวิจัยและพัฒนาระบบและเครื่องมือประกอบการตรวจสอบดิน ซึ่งประกอบด้วยงาน

  • พัฒนาอุปกรณ์ชุดวัดและเก็บข้อมูลความชื้นดิน ๓ ระดับ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการป้องกันภัยและเตือนภัยในพื้นที่ดินถล่ม และใช้ข้อมูลในการเตือนภัยแล้งในพื้นที่
  • พัฒนาชุดตรวจสอบความเป็นกรดด่างของดิน และชุดตรวจสอบ N-P-K เพื่อใช้ประโยชน์กับหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ หรือหมอดินในอนาคต
  • พัฒนาโปรแกรมคำนวณหาความพรุนของดิน (pore size distribution) ด้วยเทคนิคการประมวลผลเชิงภาพ (Image processing)


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s