การจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือด้านนวัตกรรมบริการร่วมกับ APAN AG-WG

จากการเข้าร่วมประชุม APAN 2012 ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธุ์ 2012 นี้ ได้นำเสนอกรอบคิดในการต่อยอดงานวิจัยในกลุ่ม Sensors Network และ กลุ่ม Agriculture working group ด้วยนวัตกรรมบริการเพื่อให้คนที่อยู่ last mile สามารถได้รับการบริการในรูปของข้อมูล ความช่วยเหลือ หรือด้านอื่นๆ ที่สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและได้บรรจุไว้ในรายงานประชุม โดยจะจัดให้มี forum พิเศษในเรื่องนี้ ผู้เข้าร่วมใน forum นี้เบื้องต้นประกอบด้วย

 • Dr. Takuji Kiura, National Agriculture and Food Research Organization, Japan
 • Masayuki Hirafuji, National Agriculture and Food Research Organization, Japan
 • Dr. Kei Tanaka, National Agriculture and Food Research Organization, Japan
 • Dr. Hiroe Yoshida, NARO, NARC, Japan
 • Prof. Ye-Nu Wan, National Chung Hsing University, Taiwan
 • Prof. Borhanuddin B. Mohd Ali, Universiti Putra Malaysia
 • Prof. Yasunori Saito, Shinshu University, Japan
 • Prof. Hiromichi Fukui, Chubu University, Japan
 • Prof. Honda Kiyoshi, Chubu University, Japan
 • Dr. J. Adinarayana, IITB, India
 • Dr. Phuntsho Tobgay, Director, Department of Information Technology & Telecom, Bhutan
 • Dr. Eui-Nam John Huh, Kyung Hee University , Korea
 • Ms. Lin Xiao-ling, Academia Sinica, Taiwan
 • Mr. Shih-Chieh Llya Li, National Tsing Hua University, Taiwan
 • Suhaimi Napis, Universiti Putra Malaysia

ทั้งนี้จะมีการหารือกันผ่าน mailing list ในเรื่องเกี่ยวกับ SRII และนวัตกรรมบริการด้านการเกษตร ที่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กลุ่ม APAN สนใจและต้องการ top-up งานที่ทำอยู่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s