การประชุมวิชาการเครือข่าย APAN ครั้งที่ 33

เครือข่าย Asia-Pacific Advanced Network (APAN) เป็นกลุ่มความร่วมมือของนักวิจัยด้านเน็ตเวิร์คและโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีของความร่วมมือที่จะผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างสังคมของนักวิจัยในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2540 ปัจจุบันเครือข่าย APAN มีสมาชิกจำนวน 35 หน่วยงานจาก 18 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน สิงค์โปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฮ่องกง ศรีลังกา ปากีสถาน เนปาล ภูฐาน และบังคลาเทศ

APAN จะมีการจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเรือข่ายปีละ 2 ครั้ง โดยหมุนเวียนกันไปในประเทศสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลระบบ การบริหารจัดการเครือข่าย และข้อมูลสนเทศบนเครือข่ายที่ใช้งานร่วมกัน ซึ่งนอกเหนือจากนี้ยังเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้รวมกลุ่มกันเป็น working group ที่สนใจเรื่องเดียวกัน ช่วยกันในการพัฒนาระบบสนเทศข้อมูลให้สามารถใช้แก้ปัญหาในแต่ละประเทศสมาชิกได้

ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมมาแล้ว 2 ครั้งคือ

  • ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2545 ณ Laguna Beach Resort, ภูเก็ต
  • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2548 ณ Amari Watergate กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 3 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธุ์ 2555 ณ The Empress Hotel, เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 350 คน

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s