ความร่วมมือกับฝ่ายการตลาด สวทช.

 

วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2012 ประชุมร่วมกับคุณสุวิภาและทีมฝ่ยการตลาด สวทช. ด้วยเหตุผลที่จะทำให้งาน flagship เกษตร ของเนคเทคอยู่ใน track งานของ สวทช. ในระยะยาว เบื้องต้น สวทช.ให้ความสำคัญกับ farm/feed/food ที่เป็นองค์ประกอบหลักของประเทศ จึงกำหนดทำแผนงานร่วมกัน ประกอบด้วยสายงานด้านเอกชนและ สายงานรัฐบาล แผนโครงสร้างนี้จะได้ทราบโจทย์ ความต้องการเทคโนโลยี ในลักษณะพร้อมใช้และร่วมวิจัย ซึ่งคุณสุวิภาจะเชิญ Software Park ในฐานะ Focus Center เรื่อง Smarter Thailand ที่สนับสนุนการสร้าง application เพื่อ digitized economy ในสายงานต่างๆตาม Flagship ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อโครงสร้างการทำงานของ Flagship เกษตร เนคเทค ในการปรับวิธีการ approach งาน และทีมร่วมงานในระยะยาว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s