ความร่วมมือกับ สวก.

วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2555 ประชุมร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) เพื่อร่วมทำกรอบการให้ทุนเรื่องการใช้ sensors กับการเกษตร พร้อมกับการร่วมทำโครงการนำร่อง 2 โครงการ ได้แก่

  • ศึกษาการควบคุมเพลี้ยไฟ Thripspalmi Karny โดยใช้เชื้อรา Paecilomyces fumosoroseus ในสวนกล้วยไม้สกุลหวาย การใช้ sensors ในโรงเรือนกล้วยไม้เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อรา Paecilomyces fumosoroseus

  • การสร้างโรงเรือนต้นแบบพร้อมอุปกรณ์ sensors สำหรับพืชที่มีมูลค่าสูง และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s