การประชุม SIG เกษตร ครั้งที่ 1/2555

 

วันที่ 1 มีนาคม 2555 จัดประชุม SIG เกษตร หรือคณะทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวิจัยบริการการเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มทำงานภายใต้ SRI Thailand และทำงานร่วมกับ NECTEC Smart Farm Flagshipครั้งแรก เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานวิจัยบริการด้านการเกษตรนำร่อง คณะกรรมการได้เห็นชอบให้เอาเรื่องปุ๋ยสั่งตัดต่อยอดเป็นการบริการที่ชัดเจนโดย ได้รับความร่วมมือจากบริษัทปุ๋ย ทีมงาน อ.ทัศนีย์ (ผู้ริเริ่มแนวคิดปุ๋ยสั่งตัด) และทีมงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการทำ Business Blueprint รายละเอียดวาระการประชุมสามารถ download ได้จาก

https://www.dropbox.com/home#/Public:::

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s