การสัมมนาจัดทำโครงการนำร่องนวัตกรรมวิจัยบริการการเกษตร

 

วันที่ 1 มีนาคม 2555 คณะทำงาน SIG เกษตรได้ประชุมจัดทำโครงการนำร่องนวัตกรรมวิจัยบริการการเกษตร ครั้งที่ 2 เป็นหาโจทย์ในวงจรการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรมาทำโครงการนำร่องปุ๋ยสั่งตัด โดยเจ้าภาพการดำเนินการและสนับสนุนงบประมาณคือ สวทช. ประกอบด้วยงาน SRI, TT และ Smart Farm เนื้องานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  • งานบริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วย sensors พร้อมโปรแกรมคำนวนสูตรปุ๋ยบน Smart Phone เชื่อมต่อกับ
  • การจัดตั้ง Distribution Center(DC) เพื่อจัดเก็บแม่ปุ๋ย และเครื่องผสมปุ๋ย เพื่อผสมปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมต่อพื้นที่
  • ระบบ logistics แม่ปุ๋ย สู่ DC และเกษตรกร ในลักษณะ on-demand services
  • พืชที่นำร่อง ประกอบด้วย
    • ข้าว กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่คัดเลือกโดยกรมการข้าวและทีมงาน อ.ทัศนีย์ พื้นที่อาเป็นที่ จ.สุพรรณบุรี และชัยนาท
    • ยางพารา พื้นที่ จ.อุดรธานี
    • กล้วยหอม พื้นที่ จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้คณะทำงาน SIG เกษตร จะดำเนินการยกร่างโครงการเสนอ สวทช.เพื่อพิจารณาต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s