ประชุมร่วมกรมการข้าวจัดทำโครงการ Smart Thai Rice

   

วันที่ 2 มีนาคม 2555 อธิบดีกรมการข้าวและคณะได้มาเยี่ยมเนคเทค เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกันในโครงการวิจัย Smart Thai Rice

การประชุมมีข้อสรุปที่ทาง กรมการข้าวจะร่วมกับเนคเทคทำโครงการวิจัยร่วมกันในมิติต่างๆที่ช่วยพัฒนา ข้าวไทยให้อยู่รอด key drivers ที่สำคัญ ซึ่งจะ นำไปสู่ การหารือรอบสองที่กรมการข้าวประกอบด้วย

  • DSS: plant growth model, crop yield forecasting, water balancing model, pest monitoring system, early warning system, land suitability map for rice on mobile/tablet
  • Field sensors: aerobic rice research – water/moisture monitoring sensors, portable sensors – leaf nitrogen detection, pH meter, e-Nose for quality control, seed counter, image processing for seed germination, electronic tags for seed bags, solar cell for farm equipment, seed moisture sensors
  • Data Center: Intelligent center for executive decision, data management for rice gene bank
  • KM: technology transfer through mobile, handheld data input system(tablet), ontology rice knowledge mapping,
  • Quality assurance: traceability, traceability for organic rice, GAP and data trace back on tablet, rapid detection, logistics for rice

นอกจากนี้ ท่านอธิบดียัง เห็นชอบให้เร่งดำเนินการร่วมในโครงการ

  • ระบบติดตามเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  • โครงการนำร่องนวัตกรรมวิจัยบริการการเกษตร ปุ๋ยสั่งตัดข้าว โดยให้ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชน ที่กรมจะคัดเลือกให้ ซึ่งเป็นโครงการที่ SIG เกษตร ทำ workshop นำร่อง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s