ร่วมงานพืชสวนโลก 2012

image

เนคเทคได้นำเสนอเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับการเกษตร ในงานราชพฤกษ์ 2012 หรืองานพืชสวนโลก ที่อุทยานราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เทคโนโลยีที่นำไปแสดง เช่น ระบบโทรมาตร จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธิ์ ถุงห่อมะม่วง เป็นต้น จากการนำแสดงนี้นำไปสู่ความร่วมมือในการนำไปใช้ในงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรต่อไป

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s