เนคเทคร่วมกับ สวก.พัฒนาต้นแบบโรงเรือนปิดสำหรับการเกษตรเพื่อการส่งออก

   

วันที่ 14 มีนาคม 2555 เนคเทคได้รับเชิญจาก สวก.ร่วมหารือกับผู้แทนผู้ประกอบการด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบโรงเรือนปิดสำหรับการเกษตรเพื่อการส่งออก ซึ่งอาจเป็นพืช ปศุสัตว์ หรือประมง ทั้งนี้เพื่อมีต้นแบบราคาถูกพร้อมใช้งานสำหรับผู้ประกอบการเน้นการใช้เทคโนโลยีในประเทศ โดยที่ประชุมมีมติให้นำร่องใน 4 กลุ่ม ได้แก่

  1. ระบบโรงเรือนปิดควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงผักตระกูลกระเพรา เพื่อการส่งออก ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการส่งผักเข้าตลาดยุโรป
  2. ระบบโรงเรือนปิดควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย
  3. ระบบโรงเรือนปิดควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงโคนม ร่วมกับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
  4. ระบบโรงเรือนปิดควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงปลาบู่ ร่วมกับศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดปทุมธานี
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s