การประชุมร่วมกับ สวก. กรมวิชาการเกษตร และสมาคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย

วันที่ 30 มีนาคม 2555 มีการประชุมร่วมกับ สวก. กรมวิชาการเกษตร และสมาคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย เพื่อยกร่างกรอบงานระบบโรงเรือนปิดควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการส่งออกผักในตระกูลกระเพราสู่ตลาดสหภาพยุโรป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s