ระบบโรงเรือนปิดสำหรับกล้วยไม้

วันที่ 5 เมษายน 2555 ได้ไปดูงานสวนกล้วยไม้ไทย ของนายกสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย ที่ อ.บ้านแพ้ว จ.ราชบุรี เพื่อจัดทำร่างโครงการระบบโรงเรือนปิดควบคุมสภาพแวดล้อม สำหรับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้

โครงการพัฒนาโรงเรือนกล้วยไม้ต้นแบบที่ควบคุมสภาพแวดล้อมและแมลง
1. มีตาข่ายคลุมกันแมลง
2. วัสดุคลุมเคลือบสารนาโนป้องกันแมลง
3. ใช้เส้นใยสะท้อนคลื่นแสง ที่ทำให้ภายในเรือนโรงมีอุณภูมิลดลง(ซาแลน สีแดง สีเงิน)
4. ระบบเซนต์เซอร์วัดอุณหภูมิ ความเข้มแสง ความชื้น ในโรงเรือน ต่อเชื่อมกับระบบควบคุมความชื้น(mist spray) ทีควบคุมระดับความชื้นให้คงที่
5. ระบบหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์ พร้อมการกรองอากาศที่ดักแมลงภายใน
6. แผ่นกับดัก แมลง พร้อมเครื่องอ่านที่นับปริมาณแมลง และโปรแกรมที่ประมวลผลเพื่อเตือนการระบาด
7. ระบบ solar cell ที่ผลิตพลังงานป้อนโรงเรือน
8. ต้นทุน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s