บ้านทุ่งฮ้าง

  

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 ได้เข้าร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ร่วมทำโครงการพลังงานสะอาดในชุมชน โดยเนคเทคจะช่วยดำเนินการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบสูบน้ำสำหรับแปลงเกษตรสาธิตในชุมชน

ทุ่งฮ้าง…เมื่อวันวาน http://learn2be.wordpress.com/?s=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87    (คำค้น: ทุ่งฮ้าง)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s