ศูนย์วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวห้วยขมิ้น

  

วันที่ 7 มิถุนายน 2555 ได้ลงพื้นที่ที่จะนำร่องการศึกษานวัตกรรมบริการปุ๋ยสั่งตัดข้าว ที่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวห้วยขมิ้น หมู่ 12 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี กลุ่มห้วยขมิ้นนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง ภายใต้การนำของผู้ใหญ่ร่ม วรรณประเสริฐ เปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เป็นอาชีพหลัก นอกจากนี้ยังมี อ.วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ ผอ.ศูนย์ปัจจัยการผลิตฯลพบุรี ผู้สนับสนุนงานรวมกลุ่มปุ๋ยสั่งตัดมาร่วมงานด้วย วันนี้ได้เห็นศักยภาพของกลุ่มในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินหาค่า pH, N-P-K เพื่อนำไปคำนวนสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมต่อพื้นที่แปลงนั้นๆ ทุกอย่างดำเนินการโดยกลุ่มเกษตรกร อย่างน่าชื่นใจมองเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนของชุมชน

จากข้อมูลที่ได้รับในวันนี้ (As-Is) จะนำไปสู่การออกแบบ business blueprint (To-Be) ที่เหมาะสมต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s