การพัฒนาเครื่องสกัด caffeine จากเมล็ดกาแฟ

  

วันที่ 27 มิย. 2555 ประชุมร่วมกับ สวก.ในการยกร่างโครงการ การพัฒนาเครื่องสกัด caffeine จากเมล็ดกาแฟ โดยมีผู้อยู่ในธุรกิจกาแฟ กรมวิชาการเกษตร DECC-สวทช. และเนคเทค ร่วมในการหาแนวทางพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในประเทศ และตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคกาแฟที่ไม่อยากบริโภค caffeine

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s