จมูกอิเล็กทรอนิกส์กับการแยกกลิ่นกาแฟ

  

วันที่ 5 กค. 2555 ประชุมการพัฒนาเครื่องสกัด caffeine ร่วมกับ สวก. และ DECC ต่อที่เนคเทค

และในช่วงบ่ายได้ไปดูงานห้องปฏิบัติการด้านกาแฟที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อดูโจทย์งานในการพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Nose) แบบพกพาเพื่อตรวจสอบกลิ่นกาแฟเทียบกับมาตรฐานกลิ่นกาแฟที่เป็นสากล

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s