บ้านห้วยขมิ้น จ.สระบุรี

   

วันที่ 8 มิย. 2555 ทีมงาน Smart Farm ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากกรมการข้าวในงานวันชาวนาปี 2555 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นชุมชนเรียนรู้ที่มีโครงการหลายโครงการในพื้นที่ เช่น โครงการหมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าว โครงการนำร่องปุ๋ยสั่งตัด เป็นต้น วันที่ทีมงานไปเยี่ยมผู้ใหญ่ร่ม กำลังให้การต้อนรับคณะเกษตรกรจาก จ.นครปฐม ที่ไปดูงานจากจัดการปุ๋ยสั่งตัดและขั้นตอนการตรวจวัด ธาตุอาหารหลักในดินด้วย Soil Test Kit

Smart Farm ได้เลือกชุมชนนี้เป็นชุมชนนำร่องในการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมบริการด้านการเกษตร(ปุ๋ยสั่งตัด) ที่ต่อยอดงานที่ อ.ทัศนีย์ และทีมงานได้วางรากฐานไว้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s