หมู่บ้านลดต้นทุน

  

วันที่ 22 มิย. 2555 เดินทางไปศึกษาการจัดการหมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าว ที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านนำร่อง 26 แห่งทั่วประเทศ ชุมชนนำร่องนี้มีพื้นที่สาธิต 20 ไร่สำหรับทดสอบเทคโนโลยีและการปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้าน ปุ๋ย สารเคมี น้ำ ความสัมพันธุ์กับสภาพอากาศ การเฝ้าระวังศัตรูพืช เป็นต้น โดย ทีม Smart Farm จะสนับสนุนเทคโนโลยี sensors ที่เป็นสถานีตรวจวัดอากาศขนาดเล็ก เครื่องมือวัดปริมาณไนโตรเจนในใบข้าว pH meter เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกแบบพกพา ระบบบันทึกข้อมูลภาคสนามบน Smart Phone และตามกรอบงานจะดำเนินงานในพื้นที่ 4 แห่งที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s