โครงการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

วันที่ 19 มิย. 2555 ทีมงานได้ร่วมประชุมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยาของกรมการข้าว เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาเครื่องมือและโมเดลในการดักเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของประชากรก่อนสำหรับนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s