การประกวดการพัฒนา Mobile Application ด้านการเกษตร

เนคเทคได้จัดประกวดการพัฒนา Mobile Application เพื่อการเกษตร เป็นการภายในเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยเสนอแนวคิดที่ตอบสนองต่อ Flagship หลักขององค์กร

สำหรับด้านการเกษตรมีผู้ส่งเข้าประกวด 4 เรื่อง มีผลการพิจารณา ดังนี้

  1. อันดับที่ 1 คือการจัดการผักระบบไฮโดรโพนิกส์สำหรับครัวเรือนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์(Hydroponic Manager) ของ EST
  2. อันดับที่ 2 คือ การระบุชนิดของดอกไม้จากภาพด้วยลักษณะเด่นทางด้านสีและรูปร่างในโปรแกรมผึ้งใจสิงห์ (Identify type of flower from photo by color and shape features in Bee The Lion) ของ IMG
  3. อันดับที่ 3 คือ ระบบฟาร์มเมท (Farmmate System) ของ ICCRU
  4. อันดับที่ 4 คือ การสื่อสารผ่านหน้าจอโทรศัพท์แบบเสมือนจริง (เออาร์) ของ OQC
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s