การเตรียมการทดลองการออกแบบโรงเรือนกล้วยไม้แบบใหม่

  

วันที่ 11 สค. ทีมงานเนคเทค สวก. และ DECC ได้ร่วมเดินทางไปสวนกล้วยไม้ไทย อ.บ้านแพ้ว จ.ราชบุรี เพื่อเตรียมการเก็บข้อมูลสำหรับการออกแบบระบบเรือนโรงกล้วยไม้แบบใหม่ที่เน้นเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมภายในที่ตอบสนองต่อการเติบโตและคุณภาพดอกของกล้วยไม้ และสามารถลดปัญหาด้านโรคและแมลง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s