แผน 5 ปี ของกลุ่มความร่วมมือทางการเกษตร ภายใต้ APAN

 

จากการสัมมนานวัตกรรมบริการระหว่างวันที่ 22-24 สค.ที่ผ่านมา Smart Farm/SIG เกษตร ได้เสนอที่จะนำแนวคิดด้านนวัตกรรมบริการไปขยายผลในเวที APAN นั้น  ผลการประชุม Working Group Chair เมื่อวันที่ 27 สค. นวัตกรรมบริการการเกษตร ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนงาน 5 ปี ของ กลุ่มความร่วมมือทางการเกษตร เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่การประสานงานกับ FAO Regional Office กรุงเทพฯ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดสัมมนาร่วมกัน เพื่อนำเรื่องนี้สู่การสร้างเครือข่ายภายใต้ FAO และการนำเรื่องนี้ไปสู่เวที FAO เพื่อการสนับสนุนในภูมิภาค และไปสู่การ co-creation ในการจัด SRII Asia ต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s