การประชุม AFITA 2012

 

ระหว่างวันที่ 3-6 กย. 2555 นี้ มีการประชุม Asian Federation of Information Technology in Agriculture หรือ AFITA ที่ไต้หวัน ซึ่งมีรายละเอียดด้านการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้ภาคการเกษตร มีการพัฒนาไปสู่ precision farming  หรือ Smart Farm ได้รวดเร็วขึ้น โปรแกรมและบทคัดย่อตามรายละเอียดแนบ Smart Farm จะ on-line การประชุมในวันที่ 3 กย.ด้วย

AFITA program

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s