สาระ+สนเทศ ในการบริหารจัดการชุมชนเกษตร

วันที่ 5 กันยายน 2555 ได้ไปบรรยายพิเศษในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวครบวงจร จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ที่ จ.ศรีสะเกษ โดยมีกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 40 คน เข้าร่วมสัมมนา ซึ่ง Smart Farm ได้ประสานกับประธานกลุ่มบางกลุ่มเพื่อเตรียมการนำร่องการใช้สารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่อไป

อนึ่งในวันที่ 6 กันยายน จะมีการประชุมกับ TMEC เพื่อจัดทำรายการอุปกรณ์เซนต์เซอร์ที่จะนำไปใช้ในชุมชนนำร่องในระยะต่อไป ทั้งนี้ในวันที่ 11-12 ทีม Smart Farm จะลงประสานผู้นำกลุ่มนำร่องในพื้นที่ จ.อุดรธานี ต่อไป

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s