พบพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าไหม

  

วันที่ 13 กันยายน 2555 ได้ไปบรรยายให้กรมหม่อนไหม ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ในหัวข้อ Smart Thai Silk สมาร์ทอย่างไร มีผู้เข้าฟังเป็นเกษตรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าไหม จากทั่วประเทศ จำนวน ประมาณ 300 ท่าน เนื่องจากผู้เข้าร่วมฟังเป็นเกษตรกร๗ึงปรับหัวข้อการบรรยายให้สอดคล้องโดยเน้นเรื่อง การใช้สาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมเกษตร ตลอดเวลา 3 ชม.ของการบรรยาย เป็นที่สนใจของผู้แทนเกษตรกรที่มีโอกาสมาพบกัน หลายท่านมาแลกเปลี่ยนและอยากให้ทาง Smart Farm เข้าไปร่วมเรียนรู้ในโอกาสต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s