ความต่อเนื่องจาก NECTEC ACE 2012

ผ่านไปกับการประชุม NECTEC ACE 2012 ซึ่ง Smart Farm Flagship/SIG เกษตร ได้นำเสนองานนวัตกรรมบริการปุ๋ย และเป็นเวทีที่พันธมิตรใน Co-creation ได้แก่ ผู้ใหญ่ร่วมจากบ้านห้วยขมิ้น สระบุรี อธิบดีกรมการข้าว บริษัทสินธุสุวรรณ ผอ.สวก. มาร่วมมือกันนำเสนอ และนำไปสู่ความชัดเจนในวิถีปฏิบัติในระยะต่อไป

  

  

ในเวทีเสวนา วันที่ 20 กย.ในหัวข้อ Sensors กับการเกษตร ก็ได้มีการตอกย้ำถึงความร่วมมือในการพัฒนาการใช้งาน และการสนับสนุนงบวิจัย ในการนำเซนต์เซอร์ไปใช้กับการเกษตรไทย และในวันที่ 15 ตุลาคมที่จะถึงนี้  สวก.และเนคเทคจะร่วมกันทำแผนปฏิบัติการนวัตกรรมบริการด้านการเกษตร แผน 5 ปี ร่วมกัน อันเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการเกษตรไทย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s