พลังงานทางเลือกของชุมชน

วันที่ 27-28 กันยายน 2555 ได้ไปร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโครงการพัฒนาระบบพลังงานทางเลือก ระบบการเกษตรปลอดภัย และระบบรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสานสู่ความยั่งยืนในชุมชน ที่บ้านทุ่งฮ้าง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนจาก Grant Assistance for Grassroots Human Security Project ประเทศญี่ปุ่น

  

ทางเนคเทคได้ไปเป็นที่ปรึกษาในการติดตั้ง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการใช้ระบบเครื่องดูดน้ำเพื่อการเกษตร และระบบพลังงานในศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ซึ่งทางท่านอุปฑูตญี่ปุ่นประจำเชียงใหม่ได้ให้ความสนใจในการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนมาก

  

(ในภาพบน การตรวจวัด NPK ชุมชนสามารถปฏิบัติเอง โดยใช้ Test Kit ของอิสราเอล)

นอกจากนี้ Smart Farm ยังได้มีโอกาสร่วมมือกับ มทร.ล้านนา และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการพัฒนาระบบการบันทึกและตรวจสอบ GAP ข้าว ในภาคเหนือตอนบน บน Mobile Application ซึ่งจะมีการนัดหารือกันในรายละเอียดอีกครั้ง และจะมีการขยายความร่วมมือในงานนวัตกรรมบริการปุ๋ยกับเครือข่ายของ มทร.ล้านนาอีกด้วย

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s