ความร่วมมือกับ FAO ด้านนวัตกรรมบริการการเกษตร

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 Smart Farm และ SRI Platform ได้ร่วมหารือกับ FAO Regional Office กรุงเทพฯ ในความร่วมมือด้านนวัตกรรมบริการการเกษตร ในด้าน Information as a Services และ Platform as a Services เพื่อยกระดับการบริการข้อมูลการเกษตร ในแบบ localized/personalized ให้เป็นจริง ทั้งนี้ FAO และ Smart Farm จะร่วมกันทำโครงการนำร่องนวัตกรรมบริการการเกษตร ในปี 2556

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s