ระบบฐานข้อมูลกลางด้านภัยพิบัติ(ด้านการเกษตร)

วันที่ 2 ตุลาคม 2555 ร่วมประชุมกับ EGA(Electronic Government Agency), GISTDA, NGOs และ NECTEC ได้ประชุมร่วมกันที่ EGA เพื่อจัดทำ Universal Core Set ด้าน พื้นที่ และคน, Common Core Set (ข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน), และ Domain Specific (ข้อมูลเฉพาะด้าน) โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s