นวัตกรรมบริการปุ๋ยบ้านห้วยขมิ้น

  

วันที่ 10 ตุลาคม 2555 ทีม Smart Farm, AIT, FAO สำนักงานกรุงเทพฯ ได้ลงพื้นที่บ้านห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อทำงานเรื่องนวัตกรรมบริการปุ๋ย โดยแบ่งทีมงานออกเป็น 3 ส่วนคือ

  • ปรับข้อมูลใน blueprint ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม
  • ทีม AIT ทำการเตรียมการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อทำแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และหารือเรื่องประโยชน์ที่ชุมชนจะใช้งาน เป็นส่วนหนึ่งของงานที่จะทำให้เกิดการบริการเชิงพื้นที่ที่รวดเร็วและถูกต้อง
  • ทีมวิจัยเนคเทค เตรียมการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของเกษตรกร ข้อมูลการระบาดของศัตรูพืช เพื่อออกแบบ Mobile application สำหรับโครงการหมู่บ้านลดต้นทุน

  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s