ขอบเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Agriculture Zoning)

วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ได้เข้าร่วมประชุม การบูรณาการการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร(ด้านการผลิต) ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขา สศช. เป็นเลขาที่ประชุม ที่ประชุมประกอบด้วยหน่วยงานหลักที่ทำข้อมูลเกี่ยวกับโซนนิ่งทางการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตร และหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในการนี้ได้เสนอกรอบงานด้าน Services Platform และ ระบบงานที่จำเป็นสำหรับสนับสนุนการพัฒนาโซนนิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเลขา สศช. ได้ขอนัดหารือกับเนคเทค เพื่อกำหนดทิศทางในการผลักดันการใช้งานพื้นฐานเหล่านี้ร่วมกันต่อไป

สามารถ download กรอบแนวคิดได้ที่

20121011-SF-zoning

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s