ทดสอบการใช้งาน SenseFly ที่บ้านห้วยขมิ้น

  

วันที่ 20 ตค. 2555 ทีมงาน AIT, Dr.Nagai และ Dr.Honda (Chubu University) ได้ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยขมิ้น จ.สระบุรี ทอสอบการบินถ่ายภาพด้วย SenseFly ( UAV ขนาดเล็ก) ถ่ายภาพนาข้าวในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำแผนที่นาด้วยภาพถ่ายทางอากาศที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และปรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s