ทำแผนที่นาบ้านห้วยขมิ้น จ.สระบุรี

  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 Smart farm และ Dr.Nagai, AIT ลงพื้นที่บ้านห้วยขมิ้น เพื่อเก็บพิกัดและถ่ายรูปที่นาสมาชิกกลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยสั่งตัดบ้านห้วยขมิ้น จ.สระบุรี โดยใช้ภาพที่ได้จากการใช้ SenseFly (light UAV) เมื่อวันที่ 20 ตค. มาทำงานภาคสนามต่อ ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนวัตกรรมบริการปุ๋ย ข้อมูลที่ได้จะนำไปสร้างแผนที่ฐานให้ชุมชนได้ใช้บริหารจัดการทรัพยากรของตนเองต่อไป

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s