ระบบสอบย้อนกลับข้าวอินทรีย์

  

วันที่ 6 พย. 2555 ทีมงานได้ไปเยี่ยมบ้านดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีพื้นที่รวมกันประมาณ 2 พันไร่ มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งมีผู้ใหญ่บานเป็นแกนนำ โดยเริ่มทำข้าวอินทรีย์มาตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันมีสมาชิก 64 ราย และปีหน้าจะเพิ่มเป็น 106 ราย  ชุมชนยังได้รับเลือกให้เป็นชุมชนบริหารจัดการน้ำดีเด่น จาก สสนก.โดยมรชลประทานห้วยตุ่นสนับสนุนเรื่องระบบส่งน้ำ พันธุ์ข้าวที่ปลูกในชุมชน ประกอบด้วย กข.15 กข 6 และ มะลิ 105 นอกจากข้าวอินทรีย์แล้วยังมีสมาชิกที่ผลิตข้าว GAP อีก 108 ราย ผลผลิตข้าวอินทรีย์ส่งให้โรงพยาบาล จ.พะเยา ซึ่งทีม Smart Farm จะร่วมกับกรมการข้าวดำเนินการเรื่องระบบสอบย้อนกลับข้าวอินทรีย์กับชุมชนเป็นการนำร่องต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s