โอกาสทองของปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออก

  

วันที่ 10 พย. 2555 ได้ร่วมบรรยายเรื่องการใช้สารสนเทศกับการทำสวน ในงานสัมมนา โอกาสทองของปาล์มน้ำมันในภาคตะวันอก จัดโดย สถาบันวิชาการเคหการเกษตร ณ จ.จันทบุรี มีเกษตรกรชาวสวนและสวนปาล์มน้ำมันเข้าร่วมฟังประมาณ 300 คน ผลจากการร่วมงานนี้ได้เกิดความร่วมมือในด้านการใช้สารสนเทศกับสวนปาล์มกับสหกรณ์การเกษตรจังหวัดจันทบุรี และความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณี จ.จันทบุรี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s