พัฒนาระบบโรงเรือน Low cost สำหรับการปลูกผักเพื่อการส่งออก

  

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 Smart Farm และคณะจากกรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อประชุมร่วมกับผู้ส่งออกผัก ในการพัฒนาระบบโรงเรือนราคาถูกพร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกผักตระกูลกระเพราและโหระพา เพื่อการส่งออก โดยจะร่วมกัน modify โรงเรือนที่มีอยู่ โดยศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้

  • ข้อมูลความต้องการของกระเพราด้าน อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณฝน แสง ลม ทิศทางลมของโรงเรือนเดิม
  • modify หลังคาโรงเรือนเพื่อการระบายความร้อน
  • เปรียบเทียบผลผลิตกับการปลูกภายนอกโรงเรือน

ทั้งนี้ความร่วมมือจะประกอบด้วย

  1. บริษัท KoernerAgro จำกัด
  2. กรมวิชาการเกษตร
  3. NECTEC Smart Farm Flagship
  4. DECC สวทช.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s