นวัตกรรมปุ๋ยสั่งตัดที่บางระกำ

  

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ อ.รุ่งโรจน์ ด่านพิทักษ์ธรรม มก. เพื่อศึกษา Physical evident ในพื้นที่ศึกษาโครงการนวัตกรรมบริการปุ๋ย ที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ได้เดินทางไปศึกษาข้อมูลใน 2 ตำบล คือ ต.นิคมพัฒนา และ ต.ทุ่งคอก

  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนิคมพัฒนา เป็นกลุ่มที่มีคุณยอด เป็นประธาน และผ่านการเรียนรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัดจาก อ.ทัศนีย์และคณะ เมื่อปี 2553 ปัจจุบันมีพื้นที่นาที่ใช้วิธีการปุ๋ยสั่งตัดกว่า 200 ไร่ ในขณะที่กลุ่มของ ต.ทุ่งคอก มีคุณเหลี่ยม เป็นประธานกลุ่มที่เริ่มจัดตั้งใหม่ และเริ่มเรียนรู้การใช้ปุ๋ยสั่งตัด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s