พบท่าน รมต.กระทรวงเกษตร

  

วันที่ 22 พย. 2555 คณะผู้บริหารเนคเทค และประธาน SIG เกษตร ได้เข้าพบ รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือความร่วมมือในการเชื่อมโยงงาน Smart Farm กับนโยบาย Smart Farmers ของกระทรวง โดยเนคเทคจะเข้าไปช่วยในการสนับสนุนเทคโนโลยี กับCluster การเกษตรของพืชหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการสร้างคนภาคเกษตรรุ่นใหม่ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิต

(เอกสาร download 20121120-MOAC)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s