เก็บข้อมูลภาคสนาม

DSC04259 DSC04245 DSC04229

วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ได้ลงพื้นที่บ้านห้วยขมิ้น จ.สระบุรี พร้อมนักศึกษาปริญญาเอกจาก AIT เพื่อเก็บพิกัดและภาพ ทำแผนที่นา ข้อมูลนี้จะประกอบกับข้อมูลภาพและภาพ NIR ที่ได้จากการบินด้วย UAV เพื่อทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกรศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยขมิ้น ได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่ต่อไป

ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังปล่อยน้ำจากระบบส่งน้ำเข้าผืนนาสำหรับการทำนาปรัง ปี 2555-2556

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s