แผนการทำงานนวัตกรรมบริการการเกษตร

Smart services roadmap

แผนการทำงานด้านนวัตกรรมบริการการเกษตร ของ Smart Farm Flagship เนคเทค ที่ดำเนินการควบคู่กันไปทั้งในและระหว่างประเทศ ซึ่งในประเทศนั้น SIG-AG หรือกลุ่มความร่วมมือด้านการเกษตร ภายใต้ SRI Thailand ได้ดำเนินการทำกรอบงานและโครงการนำร่องนวัตกรรมบริการปุ๋ย ซึ่งขยายผลไปสู่การทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีร่วมกับ สวก. โดยขยายผลนวัตกรรมบริการการเกษตรไปสู่ไม้ผล 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ลำไย ทุเรียน มังคุด และส้มโอ ทางด้าน Platform as a Services และ Knowledge as a Services

SIG-AG ได้เดินทางสร้างงานและความร่วมมือกับ SRII(Services Research Innovation Institute) และพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัด SRI Asia Summit ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2013 ที่กรุงเทพฯ โดย SIG-Ag พร้อมที่จะทำ workshop เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางสำหรับนวัตกรรมบริการการเกษตรในภูมิภาคต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s