แผนงานนวัตกรรมบริการการเกษตร ระหว่างเนคเทค-สวก.

services NECTEC-ARDA

เนคเทคและ สวก.ได้ร่วมกันยกร่างแผนปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมบริการการเกษตร 5 ปี (2013-17) เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการภาคเกษตร (Standard & Measurement) ให้ภาคการเกษตรไทย โดยเฉพาะเกษตรกรได้รับการบริการที่ตรงต่อความต้องการ ทั่วถึง ถูกต้อง และรวดเร็ว ทั้งนี้จะเริ่มกับไม้ผล 5 ชนิด ก่อน คือ มะม่วง ลำไย ทุเรียน มังคุด และส้มโอ การบริการจะมองในสามมิติก่อนคือ Platform as a services, Application as a Services และ Knowledge as a Services โดยตั้งเป้าไว้ในการทำให้เกิด Smart Farmers หรือเกษตรกรยุคใหม่ที่ใช้ข้อมูล สารสนเทศ และเครื่องมือ ICT และ/หรือ Farm Robotics ในการพัฒนาตนเองการผลผลิต อย่างน้อย 10% ในปี 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s