มอบกระเช้าปีใหม่ให้ท่าน รมต.เกษตร

eEDzJ_EY0T_S7ZKFRkoSaiHmCmmNkdhKfluJ4d0atiw (1)

วันที่  9 มกราคม 2556 Smart Farm ได้นำกระเช้าไปมอบให้ท่าน รมต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และในโอกาสนี้ได้เรียนเชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมเป็น Co-Host ในการจัดประชุม SRI Asia Summit 2013 ซึ่งท่าน รมว.ยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s