เปิดศักราชใหม่…ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร

AzvXIBuubuQh466KSUqku633UtPB6ZQJh1Src0zHZDI Y7XaKAHCu_bBr-cBz6depSdRT4AVFdPaS9qZ6SsPMrA RHr1I0Tqhj4kLFzxLkmEbVPXpdPzohIUjJJGxlc_h5w kuy76uM0V7iYnzLp06xpD0JOuX8BaDPSH74q1Zh2Fik U3m7btozz_RMrVeL5K1tRKCP79t23KML0fOrjD2KNDA pNNWoR2hUzlBRobpf5Otf9fNe9YAV2VurbqovO50xtk

วันที่ 9 มกราคม 2556 อ.กว้าน สีตะธานี รองผู้อำนวยการเนคเทคพร้อมทีมงาน Smart Farm ได้มอบกระเช้าของขวัญเนื่องจากโอกาส วันขึ้นปีใหม่ให้กับ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และรองสุรพล จารุพงศ์และรองนำชัย พรหมมีชัย ซึ่งทีมงานได้หารือกับรองสุรพลในเรื่องความร่วมมือระหว่างกรมฯและเนคเทค ทั้งในเรื่องเดิมและเรื่องใหม่ที่เกียวกับ Smart Farmers/Smart Officers และ Knowledge as a Services สำหรับการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบใหม่ ทั้งนี้จะมีการนัดประชุมเป็นทางการต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s