ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมบริการประเทศไทย

20130115_112159 20130115_112220 20130115_114305

วันที่ 15 มกราคม 2556 ได้เข้าชี้แจงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของกลุ่มความร่วมมือภาคเกษตร หรือ SIG-AG ภายใต้ SRI Thailand โดยเฉพาะการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัด SRI Asia Summit ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2556 นี้ ทาง SIG-AG ได้เตรียมความพร้อมในการเชิญสมาชิก APAN AG-WG หรือกลุ่มความร่วมมือด้านสารสนเทศการเกษตรในกลุ่ม APAN และ กลุ่ม AFITA รวมทั้ง GEOSS มาร่วมงานดังกล่าว อนึ่ง SIG-AG ได้รับการตอบรับจาก สวก. กระทรวงเกษตรฯ และ FAO ในการร่วมเป็น Co-Host ของการสัมมนา โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตร Theme ของการสัมมนาคือ Services Innovation in Agriculture in Asia-Pacific จะร่วมกับ FAO RAP ในการใช้โอกาสนี้ทำแผนและทิศทางการทำงานด้านนวัตกรรมบริการร่วมกันในภูมิภาค และจะมีการประชุมร่วมกับ FAO ในวันที่ 22 มกราคมนี้ เพื่อจัดทำรายละเอียดของการสัมมนานี้ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s