ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร

1358330058780 1358330092739

วันที่ 18 มกราคม 2556 ได้เข้าพบรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือความร่วมมือในการทำนวัตกรรมบริการการเกษตร ของไม้ผล 5 ชนิด ซึ่งทางกรมฯยินดีเข้าร่วมในการทำแผนดังกล่าว กับ เนคเทค และ สวก. และสนับสนุนการทำระบบ Mobile GAP Assessment System ของลำไย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s