เยี่ยมชมจังหวัดนำร่อง Smart Farmers

20130201_100209 20130201_094637 20130201_122607

วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2556 ได้ไป จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อไปเยี่ยมชมการทำงานโครงการ Smart Farmers/Smart Officers นำร่อง ที่ ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม และ ต.บางเตย อ.เมือง โดยช่วงเช้าได้เข้ารับฟังการบรรยานสรุปทิศทางและแนวทางของโครงการที่ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และเกษตรจังหวัด เป็นประธานการประชุม

20130201_133508 20130201_143652 20130201_145939

หลังจากนั้นได้เดินทางไปดูงานกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งที่ ต.บ้านช่อง อ.พนมสารคม ฟังแนวคิดของการเป็น Smart Farmers จากกลุ่มเกษตรกรที่ทำการเทศบาล  และไปดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษ หมู่ 3 บ้านหนองหว้า และสวนจามจุรีที่ปลูกต้นจามจุรีเพื่อเก็บใบที่ร่วงมาทำปุ๋ยขาย

20130201_153403 20130201_161335 20130201_162441

หลังจากนั้นเดินทางมาดูงานกลุ่มเกษตรกร ต.บางเตย อ.เมือง ที่มีการรวมกลุ่มและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน และเปิดชุมชนที่มีคณะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้ความสนใจในการมาขี่จักรยานชมธรรมชาติและวิถีชีวิต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s