โครงการ GAP ลำไย

 

20130222_115056 20130222_120052

วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2556 ได้ร่วมประชุมกับ ม.แม่โจ้ และ สวพ.1 ที่ ม.แม่โจ้ เรื่องโครงการ Mobile GAP Assessment ลำไย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาระบบ Mobile GAP Assessment System ที่ช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ CB มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s