ประชุมร่วมสถาบันวิจัยพืชสวน

20130312_094613

วันที่ 12 มีนาคม 2556 เนคเทค และ DECC ได้ร่วมประชุมกับสถาบันวิจัยพืชสวน เรื่องโครงการพัฒนาระบบโรงเรือนปิดพร้อมระบบควบคุม เพื่อพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกคุณภาพ และลดปัญหาด้านการจัดการศัตรูพืช หลังจากนั้นได้มีการประชุมเรื่องยุทธศาสตร์งานวิจัยกล้วยไม้ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อบรรจุงานสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้ในส่วนของเนคเทคลงในแผนงานดังกล่าว

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s