เรื่องเล่าจากฮอกไกโด

image

ที่เห็นชายหนุ่มแบกโคมเขียว ที่มีดาว 4 ดวงนั้น จะเล่าความหมายให้ฟังครับ ความสมานสามัคคี รักบ้านเกิดนั่น คนญี่ปุ่นคงอยู่ในระดับแนวหน้าที่ทำโดยไม่ต้องเสแสร้ง หรือจัดมหกรรมละลายงบเล่น ทุกอย่างถูกคิด ร่วมคิดและร่วมมือ เพื่อทุกฝ่าย เนื่องจากฮอกไกโดนั่นเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งดิน น้ำ และอากาศ จึงเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของคนในประเทศ การพบกันระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคจึงเกิดขึ้น โดยโครงการโคมเขียว ที่แขวนไว้หน้าร้านอาหารในท้องถิ่นที่บอกให้ทราบว่าร้านอาหารนี้ใช้วัตถุดิบของท้องถิ่น และเป็นวัตถุดิบที่มี เรื่องราว และตรวจสอบได้ ดาวบนโคมบอกถึงจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ ถ้า 5 ดาวก็หมายความว่า ร้านนี้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทั้งหมด คนพื้นบ้านก็จะสนับสนุนร้านดังกล่าว แถมยังมีการประชาสัมพันธุ์ให้เป็นร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นควรมาลิ้มลอง เป็นโครงการที่แบ่งปันประโยชน์ร่วมกันบน value chain อย่างกลมกลืน……ง่ายๆ ไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อน …..ไม่ต้องจัด events ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s